31:26ל״א:כ״ו
1 א

על זאת הקיצותי. כך אמר ירמיה כל מה שהייתי ישן ונרדם בנבואת פורענות בנבואה הזאת הקיצותי מתרדמתי:

2 ב

ערבה. נעמה: