31:2ל״א:ב׳
1 א

מצא חן. בעיני דור המדבר:

2 ב

שרידי חרב. מצרים והעמלקי והכנעני:

3 ג

הלוך להרגיעו ישראל. בהוליכם לנחול ארץ מרגועם: