31:19ל״א:י״ט
1 א

נחמתי. אני מתחרט על תועבותי:

2 ב

הודעי. שהתבוננתי בעצמי שמעלתי אפרינו"יי בלעז:

3 ג

חרפת נעורי. שיכולים אויבי לחרפני על חטאת נעורי: