31:18ל״א:י״ח
1 א

מתנודד. קומפליינ"ט בלע"ז לשון מי ינוד לך (לעיל יט):

2 ב

יסרתני. ביסורין אתה הקב"ה:

3 ג

כעגל לא לומד. פושאגויילונ"י בלע"ז לשון מלמד הבקר (שופטים ד) הייתי בתחלה לכך חטאתי לך: