30:23ל׳:כ״ג
1 א

מתגורר. חונה ודר ל' ארץ מגורי ודוגמתו וסער מתחולל (לעיל כב) האמור במקרא האחר הוא זה ששניהם ל' חנייה:

2 ב

על ראש רשעים. על ראש עכו"ם: