30:21ל׳:כ״א
1 א

אדירו. שר שלו:

2 ב

ערב את לבו. לשון ערבון פרוויל"א הטינ"א בלע"ז:

3 ג

לגשת אלי. למלחמה למחות בידי: