30:14ל׳:י״ד
1 א

מוסר אכזרי. ייסורי אכזריות המוסר אכזרי הוא: