30:13ל׳:י״ג
1 א

למזור. רפואה אין אדם סבור שתהא לך תשועה:

2 ב

תעלה. רפואה לשון הועיל: