30:11ל׳:י״א
1 א

ויסרתיך למשפט. בדין חסוך:

2 ב

ונקה לא אנקך. ל' טיאוט השמד: