30:10ל׳:י׳
1 א

ואתה אל תירא. מכל הרעות אשר תראה באה על בבל אשר אתה בתוכה:

2 ב

ושאנן. כמו ושקט: