3:17ג׳:י״ז
1 א

ונקוו. ונקבצו לשון מקוה מים:

2 ב

שרירות. ל' ראיה כמו אשורנו (מדבר כד):