29:26כ״ט:כ״ו
1 א

נתנך כהן. אל צפניה כתב כן:

2 ב

פקידים. ממונים:

3 ג

מהפכת. כיפה:

4 ד

הצינוק. סדן ציפ"ש בלע"ז: