29:23כ״ט:כ״ג
1 א

וינאפו את נשי רעיהם. כמו שמפורש בסנהדרין כה אמר הקדוש ברוך הוא שכבי עם חבירי:

2 ב

ועד. לשון עדות: