29:22כ״ט:כ״ב
1 א

אשר קלם. לשון קלוי באש (ויקרא ב):