29:12כ״ט:י״ב
1 א

וקראתם אותי והלכתם. בדרכי והרי זה מקרא קצר: