27:7כ״ז:ז׳
1 א

ואת בנו. אויל מרודך:

2 ב

ואת בן בנו. בלשאצר:

3 ג

עד בא עת ארצו. שיבואו דריוש המדי וכורש ויהרגו את בלשאצר: