27:22כ״ז:כ״ב
1 א

עד יום פקדי אותם. בימי כורש כמו שמפורש בספר עזרא: