27:20כ״ז:כ׳
1 א

בגלותו. כמו בהגלותו:

2 ב

חורי. כמו שרי: