26:19כ״ו:י״ט
1 א

ויחל. ל' תפלה:

2 ב

ואנחנו עושים רעה גדולה. אם נהרוג אותו: