26:18כ״ו:י״ח
1 א

מיכה המורשתי. דמן מרישה:

2 ב

עיים. גלים: