25:38כ״ה:ל״ח
1 א

עזב ככפיר וגו'. גלה מלכא מכרכיה ככפיר העוזב את סוכו:

2 ב

היונה. משתכרת ביין כן ת"י, דבר אחר לשון אונאה: