25:34כ״ה:ל״ד
1 א

הילילו. ל' יללה:

2 ב

והתפלשו. התגיוגלו בעפר ווטרליי"ר בלע"ז:

3 ג

ותפוצותיכם. הרי זה מקרא קצר כלומ' ותפוצותיכם תקרבנה לבא:

4 ד

ככלי חמדה. כלומר אם תאמרו חשובים אנחנו הרבה יש כלי חמדה של זכוכית נופלים ומשתברים ואובדים: