25:30כ״ה:ל׳
1 א

על נוהו. מתאבל על חורבן ביתו:

2 ב

הידד. ל' הוי שצועקין עושי מלאכה כבדה בקול רם לזרז זה את זה להתחזק ודורכי גתות רגילין בה:

3 ג

יענה. כל לשון ענייה צעקת קול רם היא: