25:27כ״ה:כ״ז
1 א

וקיו. כאדם ששותה יותר מדאי שמקיא:

2 ב

החרב. התגר של המלחמה: