25:24כ״ה:כ״ד
1 א

מלכי ערב. ערביא:

2 ב

ואת כל מלכי הערב. סומכוותא של ערביים: