25:22כ״ה:כ״ב
1 א

ואת מלכי האי. כל אלו שמנה עד כאן שכיני א"י הם: