25:18כ״ה:י״ח
1 א

כיום הזה. כאשר הם היום לאחר החורבן כתב ירמיה ספרו: