25:15כ״ה:ט״ו
1 א

כוס היין החימה. נבואת הפורענות:

2 ב

והשקיתה אותו. הנבא להם שלא תשוב עוד בשום תשובה: