23:9כ״ג:ט׳
1 א

לנביאים נשבר לבי בקרבי. לדברי הנביאים האומרים שלום יהיה לכם נשבר לבי רחפו. הולכים ונעים ככנפי צפור המרחף על קנו טרנבליר"ט בלעז:

2 ב

מפני ה'. שאני שומע ממנו גזירה רעה זאת: