23:6כ״ג:ו׳
1 א

ה' צדקנו. ה' מצדיק אותנו בימיו של זה: