23:37כ״ג:ל״ז
1 א

כה תאמר אל הנביא. כשאתם באים לשאול דברי מאת הנביא: