23:33כ״ג:ל״ג
1 א

מה משא ה'. לשון שחוק לפי שנבואתו להם למשא:

2 ב

ואמרת אליהם את מה משא ונטשתי וגו', ונטשתי. ועזבתי אומרים לכם מה המשא, אתם למשא להקב"ה והוא אמר שיטוש וישליך אתכם מעל זרועותיו משמים ארץ כך שמעתי: