23:28כ״ג:כ״ח
1 א

יספר חלום. יספרנו ל' הבאי כשאר חלומות ולא יחזקנו בדברי נבואה:

2 ב

מה לתבן את הבר. מה ענין שקר אצל אמת:

3 ג

את הבר. עם הבר: