23:26כ״ג:כ״ו
1 א

עד מתי. ינבאו שקר וכי יש בלבם של הנביאים הללו הנבאים שקר לקיים מחשבותם שהם חושבים להשכיח את עמי שמי וגו':

2 ב

תרמית. לשון מרמה: