23:24כ״ג:כ״ד
1 א

אם יסתר איש. זהו כפל תמיהה האלהי מקרוב כדרך כל תמיהות הכפולות: