23:17כ״ג:י״ז
1 א

וכל הולך בשרירות לבו וגו'. ולכל הולך בשרירות לבו וגו':