23:14כ״ג:י״ד
1 א

ובנביאי ירושלים. אני רואה עתה שערורה דבר מגונה:

2 ב

וחזקו ידי מרעים. אומרים לרשעים שלום יהיה לכם:

3 ג

לבלתי שבו. שלא ישובו המריעים איש מרעתו: