23:13כ״ג:י״ג
1 א

ובנביאי שומרון ראיתי תפל'. קודם שגלו: