23:12כ״ג:י״ב
1 א

כחלקלקות. ארץ חלקה שהרגל מחלקת בה והאדם נופל:

2 ב

כחלקלקות באפלה. כשלון על כשלון חלקלקות באור יש כשלון אפלה בלא חלקלקות יש כשלון: