23:11כ״ג:י״א
1 א

גם נביא גם כהן. אפילו אלו שהכל למידין מהם:

2 ב

גם בביתי מצאתי רעתם. שהעמידו דמות בהיכל: