23:10כ״ג:י׳
1 א

מפני אלה. שבועת שקר:

2 ב

אבלה. חרבה:

3 ג

מרוצתם. קורש"א בלעז וי"ת ל' רצון:

4 ד

לא כן. לא בדין: