22:7כ״ב:ז׳
1 א

וקדשתי. וזמנתי:

2 ב

וכרתו מבחר ארזיך. לפי שדמוהו ללבנון נופל כאן הל' הזה: