22:6כ״ב:ו׳
1 א

גלעד אתה לי וגו'. אילו את חביב קדמי כבית מקדשא דרם בריש טוריא אם לא אשוינך מדברא:

2 ב

גלעד אתה. המקדש שממנו צרי ורפואה לכל העולם: