22:23כ״ב:כ״ג
1 א

מקוננת בארזי'. ששמת קנך במגדלות בתי ארזי' לבנות בתי מדות:

2 ב

מה נחנת. מה מצאת חן בשביל גובה מגדלייך בעיני שודדיך בבא לך חבלים של לידה ומנחם פתר נחנת ל' חניה אבל דונש פתר אותו ל' חן: