22:20כ״ב:כ׳
1 א

עלי הלבנון וצעקי. סקי לבית מקדשא וצווחי:

2 ב

ובבשן תני קולך. על הבשן שיחרב וי"ת ובתרעי טור ביתא ואיני יודע לפרש האיך נופל לשון בשן בשערי הר הבית אם לא בשביל הדלתות שעושין מאלוני הבשן והוא שם מקום או לשון בשן מקום בקע' רחבה כן היקף הר הבית מגרש ריוח לבה"מ:

3 ג

וצעקי מעברים. וצוחי על מגיזתא והם לשון מקום: