22:15כ״ב:ט״ו
1 א

התמלוך. התאריך ימים על שאתה מתחרה להכביד על ממשלתך להודיע שאתה מלך:

2 ב

אביך. יאשיהו שהתנהג בענוה הלא אכל ושתה וראה טוב כל ימי חייו: