22:11כ״ב:י״א
1 א

אל שלום. הוא צדקיהו וכך נקרא (בדה"א ג) והרביעי שלום וקראו רביעי למלכות בבני יאשיהו שבתחלה מלך יהואחז ואח"כ יהויקים ואחריו יהויכין ואחריו צדקיהו:

2 ב

אשר יצא. ואע"פ שלא יצא עדיין מתנבא עליו כאלו יצא: