21:13כ״א:י״ג
1 א

יושבת העמק. ירושלים היא בתוך עמק, ד"א שהעמיק הקב"ה עצה עליך להחריבך:

2 ב

צור המישור הר שכל. סביביו מישור:

3 ג

מי יחת עלינו. מי יחנה עלינו כמו כי שם ארם נחיתים (מלכים ב ו׳:ט׳):