20:9כ׳:ט׳
1 א

ואמרתי לא אזכרנו. ואם אמר לי לבי שלא לילך בשליחותו עוד:

2 ב

והיה בלבי. הנבואה כאש בוערת ועל כרחי אני צריך לילך:

3 ג

עצור בעצמותי. וכנוס בעצמותי: האש:

4 ד

כלכל. לסבול האש: