20:8כ׳:ח׳
1 א

מדי אדבר. בכל עת שאדבר אליהם אני צריך לזעוק ולהרים קול ואיני קורא אליהם טובה כי אם נבואות חמס ושוד:

2 ב

כי יהיה דבר ה' לי. לפיכך דברו לי חרפה שהם מחרפים אותי:

3 ג

ולקלס. ולדבור כמו וקלסה: